PALETNI IN POLIČNI REGALI

MEGARACK®


Megarack® je nov sodoben sistem skladiščenja, ki vam zagotavlja maksimalen izkoristek skladiščnih prostorov, s čimer pripomore k nižjim stroškom skladiščnega poslovanja. So prava izbira za varno (skladno s predpisi) izpolnjevanje potreb nosilnosti paletiziranega ali kosovnega blaga.


Sodobna skladiščna tehnika teži k sistemu skladiščenja v regalih velike nosilnosti. Montažni sistem regalov Megarack je izredno funkcionalen, omogoča optimalno izrabo razpoložljivega prostora ter lahko zadovolji še tako specifične zahteve pri skladiščenju paletiziranega in težjega kosovnega blaga.

Priporočamo jih predvsem za visoka in srednje visoka regalna skladišča večjih zmogljivosti, v katerih skladiščimo z viličarji ali regalnimi dvigali. Konstrukcija regalov je zelo toga in stabilna, zanesljivost in trajnost celotnega sistema pa zagotavlja kvalitetna izdelava in površinska zaščita.

 

Glavni sestavni elementi sistema so stranice in nosilci palet ali poličnih vložkov. Stranice so vijačene in se sestoje iz dveh perforiranih stebrov, ki sta med seboj povezana z diagonalnimi in prečnimi vezmi. Nosilnost stranice je odvisna od vrste (presek stebra), višine in širine stranice, od višine ojačitve, od vrste in razporeditve veznih nosilcev ter od potresne stopnje zemljišča, na katerem stoji skladišče. Etaže oziroma nosilce palet ali polic, lahko vertikalno prestavljamo v razmaku 50 mm in tako skladiščno mesto prilagajamo trenutnim potrebam. Nosilci palet ali polični nosilci so zaprte izvedbe in imajo na koncih privarjene zatične kotnike, ki omogočajo trdno montažno zvezo s stranico.


 

Priporočamo za:

 • za skladiščenje paletiziranega blaga

 • za skladiščenje istovrstnega ali raznovrstnega blaga


Glavne tehnične lastnosti:

 • obremenitev regalnega okna do 4 t

 • obremenitev regalnega polja do 30 t

 • višina regala do 12 m

 • prestavljivost paletnih ali poličnih nosilcev v rastru 50 mm


MEGARACK® KATALOG

 

Priporočamo za:

 • za skladiščenje paletiziranega blaga

 • za skladiščenje istovrstnega ali raznovrstnega blaga


Glavne tehnične lastnosti:

 • obremenitev regalnega okna do 4 t

 • obremenitev regalnega polja do 30 t

 • višina regala do 12 m

 • prestavljivost paletnih ali poličnih nosilcev v rastru 50 mm


MEGARACK® KATALOG