PALETNI IN POLIČNI REGALI

MEGARACK®


Megarack® je novi sustav skladištenja, koji osigurava maksimalanu iskoristivost skladišnih prostora, što dodatno doprinosi manjim troškovima skladištnog poslovanja.


Dotični skladištni sustav teži skladištenju sa velikim nosivostima. Montažni sustav regala Megarack je izrazito funkcionalan, omogućuje optimalnu iskoristivost raspoloživog prostora te zadovoljava specifične zahtjeve pri skladištenju paleta i težih pojedinačnih izradaka.

Preporučujemo ih prije svega za visoka i srednje visoka regalna skladišta većih mogućnosti, u kojima skladištimo sa viličarima ili regalnim dizalicama. Konstrukcija regala je kruta i stabilna, trajnost cijelog sustava osigurava kvalitetna izrada i površinska zaštita.

 

Glavni sastavni elementi sustava su stranice, nosači paleta i polični ulošci. Stranice su vijčane izvedbe i sastoje se od dva perforirana stupa, koja su međusobno povezana sa diagonalnim i prečnim profilima. Nosivost stranice ovisi od vrste (presjeka stupa), visine i širine stranice, od visine pojačanja, od vrste i rasporeda nosača i od potresne zone zemljišta na kojem se nalazi skladište. Visine etaža tj. nosače paleta ili police možemo vertikalno pomicati u koraku od 50 mm i tako skladištno mjesto prilagodimo trenutnim potrebama. Nosači paleta ili polični nosači su zatvorene izvedbe sa zavarenim kutnicima na krajevima, koji omogućuju čvrstu montažnu vezu sa stranicom.


 

Preporučujemo za:

 • za skladištenje robe na paletama

 • za skladištenje istovrsne i raznovrsne robe


Glavne tehničke karakteristike:

 • opterećenje regalnog prozora do 4 t

 • opterećenje regalnog polja do 30 t

 • visina regala do 12 m

 • mogućnost premještanja nosača ili poličnog nosača u koraku od 50 mm


MEGARACK® KATALOG

 

Preporučujemo za:

 • za skladištenje robe na paletama

 • za skladištenje istovrsne i raznovrsne robe


Glavne tehničke karakteristike:

 • opterećenje regalnog prozora do 4 t

 • opterećenje regalnog polja do 30 t

 • visina regala do 12 m

 • mogućnost premještanja nosača ili poličnog nosača u koraku od 50 mm


MEGARACK® KATALOG