Društvena odgovornost poduzeća ARTEX

Društvena odgovornost predstavlja ključnu vrijednost poslovnog djelovanja našeg poduzeća.

Surađivanje - u užem i širem smislu.

Surađujemo s partnerima iz uže i šire okoline, brinemo za sve suradnike u sklopu naše odgovornosti. Trudimo se odazivati na svakodnevne odgovornosti, koje donosi okolina i svaki sklop našeg poduzeća usmjeriti u bolje sutra.

Odgovornost prema poslovnim partnerima i kupcima.

Naše poduzeće posluje strateški, dobronamjerno sa jasnim ciljevima za budućnost. Našim kupcima prije svega do bolje iskoristivosti i funkcionalnosti skladištnih prostora, te se usput sa cjelovitim pristupom pobrinemo da je svaki kupac zadovoljan.

Prijenos znanja na mlađe generacije.

Značajan dio naše strategije predstavlja prijenos znanja na mlađe generacije, koje će biti kostur našeg djelovanja, razvoja novih tehnologija i uspješnih rezultata u budućnosti. Osiguravamo im različitu naobrazbu, mogućnost zaposlenja; najmlađim generacijama koje nas posjete, predstavljamo kako u odnosu okoline i obitelji koračamo po pravom i etičnom putu, koja će kovati naš zdravi napredak u poduzeću.

Obistinjujemo potrebe i interese okoline.

Zapošljavamo lokalne radnike te brinemo da su naši zaposlenici zadovoljni, što kuje ključan dio poduzeća i njegove svrhe.


Brinemo i za unutarnju dimenziju društvene odgovornosti.

Ovo se nanosi prije svega na dobro informiranje naših zaposlenika, njihovu aktivnu i neprestano dodatnu izobrazbu i osiguravanje dobre radne okoline.