PROTOČNI REGALI - MEGARACK®


PROTOČNI REGALI ZA PAKETE


Su protočni regali lake izvedbe za komisioniranje robe na stražnji strani regala. U izvedbi protoka kanala su sa ravnim protokom ili s protokom s graničnikom, koji je u tom primjeru nagnut za 15 stupjneva u dužini 300 mm tj. 12 stupnjeva u dužini 400 mm zaustavne površine radi lakšeg komisioniranja.

Valjčići imaju promjer Ø 28, izrađeni iz plastike sa metalnom osi nosivosti 6 kg. Razmak između valjčića je 33 ili 50 mm. Nosivost valjkaste ravnive je 75 kg/m2.


Regal se sastoji iz:

• nosive konstrukcije,

• nosivog cinkanog okvira spojenog u nosivu konstrukciju, koji dozvoljava nastavljanje potrebnog nagiba,

• umetnutih valjkastih letvica s mogućnošću jednostavnog pomicanja u koraku 5,5 mm,

• vodilica uzduž kanala(opcija samo sa uvodnicama na početku kanala dužine 250 mm).

 


PROTOČNI REGALI ZA PALETE


Protočni regali predstavljaju dosljedno ispunjavanje principa ''first in-first out'' paletizirane robe. Roba se pomiće na valjkastim prugama sa jednog kraja regalnog bloka na drugi. Ulaz i izlaz robe je odvojen.

Protočna skladišta mogu biti gravitacijska ili s pogonom. Kod gravitacijskih protočnih pruga, roba putuje pod utjecajem vlastite težine pri nagibu od 4%. Kod gonjenih protočnih pruga, protok robe izvodi se s pogonom.

Sistem osigurava:

• dobar pregled robe,

• kratke transportne trake,

• veliku iskoristivost skladištnog prostora. 

Preporučujemo za:

 • za skladištenje paletizirane robe ili paketa(manjih težina)

 • za skladištenje istovrsnoe i raznovrsne robe

 • sistem omogućuje FI-FO (first in-first out)


Glavne tehničke karakteristike kod protočnih paletnih regala:

 • za težinu paleta(EUR 800x1200 mm) do 1200 kg

 • preporučan nagib 4%

 • premicanje protočnih pruga u koraku 50 mm


Glavne tehničke karakteristike kod protočnih regala za pakete:

 • nosivost valjkaste pruge do 75 kg/m2

 • zamicanje protočnih pruga u koraku 50 mm


KATALOG ZA
PROTOČNE REGALE

 

Preporučujemo za:

 • za skladištenje paletizirane robe ili paketa(manjih težina)

 • za skladištenje istovrsnoe i raznovrsne robe

 • sistem omogućuje FI-FO (first in-first out)


Glavne tehničke karakteristike kod protočnih paletnih regala:

 • za težinu paleta(EUR 800x1200 mm) do 1200 kg

 • preporučan nagib 4%

 • premicanje protočnih pruga u koraku 50 mm


Glavne tehničke karakteristike kod protočnih regala za pakete:

 • nosivost valjkaste pruge do 75 kg/m2

 • zamicanje protočnih pruga u koraku 50 mm


KATALOG ZA
PROTOČNE REGALE