Povečevanje mednarodne konkurenčnosti


»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)«.


Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe
»Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«;
specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti«.

Naziv: Digitalna transformacija Artex d.o.o. Namen projekta je izboljšati elektronsko poslovanje podjetja za poslovanje na novih trgih ter s tem povečati mednarodno konkurenčnost podjetja.

Vrednost projekta: 42.850 EUR; vrednost sofinanciranja: 29.995 EUR. Skupna predvidena vrednost projekta znaša 42.850 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 29.995 EUR.
Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).